Abonnementen

Abonnementen worden niet samen geteld voor een portvrije levering.
Indien u ook andere artikelen samen met een abonnement bestelt, worden voor de andere artikelen steeds verzendkosten aangerekend tenzij het totale bedrag van deze andere artikelen aan het portvrije bedrag zit.